Registrasies 2019 is oop!

27 MAY 2019 | BY PIETER PRINSLOO

1
Goeie nuus, registrasies vir seisoen 2019 is amptelik oop!

2019 Jeug Klub Fooie
TAG Rugby (0/6 – 0/7) Fooie per seisoen: R300
Laêrskool Fooie per seisoen: R 450
Hoërskool Fooie per seisoen: R 500

Stap 1 : Bevestig jou details by “My Membership”
Stap 2: Versoek toegang by ouderdomsgroep deur “Access Groups” te klik

Maak betaling met jou seun se naam en van plus ouderdomsgroep
bv jannie koekemoer 0/11
na die volgende rekening

Dragons Rugby
Standard Bank Gezina
Tak Kode: 014845
Rekening nommer: 011782153

Vat bewys van betaling na TShirt Warehouse Wonderboom tak om klere te pas en kry

Good news, season registration 2019 is officially open!

2019 Youth Club Fees
TAG Rugby (0/6 – 0/7) Fees per season: R300
Primary School Fees per season: R 450
Secondary School Fees per Season: R 500

Step 1 : Confirm your details at “My Membership”
Step 2 : Request access to age group at “Access Groups”

Make payment with your son’s name and surname plus age group
eg anniversary cake 0/11
to the next account

Dragons Rugby
Standard Bank Gezina
Branch Code: 014845
Account number: 011782153

Take proof of payment to TShirt Warehouse Wonderboom branch to fit and receive clothes